Závodní prostor

Klasická trať, sobota 18.6.

Lesní komplex mezi obcemi Příbraz, Libořezy, Nový Vojířov, Sedlo. Na jihu ohraničen hranicí CHKO Třeboňsko, resp. státní hranicí s Rakouskem, na severu lesní silnicí Sedlo – Terezský Dvůr, na východě Pstruhovým potokem.

Kopcovitý terén v nadmořské výšce 470 – 615 m se středně hustou nepravidelnou sítí komunikací. Množství skalek a balvanů ve vesměs dobře průběžném smíšeném lese, místy bukové nálety. V nejnižších pasážích prostoru hustníky s melioračními rýhami a bažinkami.

Prostor závodu - klasická trať
Prostor závodu – klasická trať

Krátká trať, neděle 19.6.

Jihozápadní cíp lesního komplexu mezi obcemi/osadami Číměř, Dobrá Voda, Kunějov a Kunějovské Samoty. Na jihu ohraničen silnicí Čiměř – Dobrá Voda, na západě silnicí Číměř – Kunějovské Samoty.

Stredně prudký svah (nadmořská výška 530 – 630 m) s třemi lokálními vrcholy. Zejména v jižní části množství kamenů, skalek i skal. Významná část prostoru s kamenitou podložkou, ale jinak dobře průběžná ve vzrostlém smíšeném lese. V nižších partiích bažinky a lužní porost.

Prostor závodu - krátká trať
Prostor závodu – krátká trať

Prostory obou závodů: Červená – klasická trať (sobota), Modrá – krátká trať (neděle)